Toimiva yhteistyö liikunnan edistämisessä. Liikunta on koko kunnan asia webinaari 1-3, osa 2

Starttid: 2021-10-05 15:30
Sluttid: 2021-10-05 18:00
Anmälningen öppnas: 2021-08-02 00:00
Anmälningen stängs: 2021-10-02 00:00
Ämne: Idrott
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Liikunta on koko kunnan asia
Hyvinvointia ja elinvoimaa liikunnalla -juridinen näkökulma


Järjestämme syksyllä 2021 kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti kuntia liikunnan edistämisessä. Koulutus on suunnattu kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijoille, kuntien luottamushenkilöille sekä yksityisen ja 3. sektorin toimijoille.


Koulutuksen tavoitteena on:

  • tarkastella liikunnan edistämisen asemaa osana laajaa lainsäädännöllistä viitekehystä 
  • tuoda esille keinoja yhteistyön edistämiseksi eri toimijoiden välillä liikunnan lisäämiseksi
  • esitellä valtionhallinnon liikunnan edistämiskeinoja ja arvioida niiden vaikuttavuutta kunnissa

Syksyn 2021 Liikunta on koko kunnan asia -webinaarit:

  1. Tiistai 14.9.2021 klo 15.30 - 18.00 Liikunnan edistäminen kunnissa - toimintaa ohjaava kansallinen, kansainvälinen ja EU-tason sääntely
  2. Tiistai 5.10.2021 klo 15.30 - 18.00 Toimiva yhteistyö liikunnan edistämisessä
  3. Tiistai 9.11.2021 klo 15.30 -18.00 Valtion liikuntapoliittiset tavoitteet ja ohjaus

Tapahtuman järjestäjät ja yhteistyökumppanit: aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kuntaliitto sekä Turun ja Helsingin yliopistot.

Lisätietoja antavat: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, 0295 018 069 ja opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Sari Virta, 0295 330 377.

 

Ohjelma 5.10.2021:

klo 15.30 Tervetuloa koulutussarjan toiseen osaan!/Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö
               Marie Rautio-Sipilä, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

klo 15.35 Vierivä kivi ei sammaloidu -liikunta-ala murroksessa/asiantuntija Riitta Radnia,
               opetushallitus

               Yhteistyön kulmakivet kunnan näkökulmasta/kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors,
               Turun kaupunki

klo 16.20 Tauko

klo 16.35 Kilpailuneutraliteetti - julkisen ja yksityisen sektorin roolit ja yhteistyö/Asiantuntija
              Juhana Järviö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

    Liikunnan edistäminen ekosysteemissä:
    Case-esimerkit

klo 17.50-18 Loppukeskustelu ja katseet koulutussarjan 3. osaan