Turvallisuuskansion päivittäminen

Starttid: 2021-09-03 09:00
Sluttid: 2021-11-04 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-05-17 12:00
Anmälningen stängs: 2021-08-31 12:00
Ämne: Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Lappland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Lappland

Koulutuksen aloitusajankohtaa siirretty.

_______________________________________________________________

Lapin aluehallintovirasto järjestää opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksena turvallisuuskansion päivittämisen koulutuskokonaisuuden.

Oppilaitosturvallisuudella tarkoitetaan sekä oppilaiden/opiskelijoiden että työntekijöiden turvallisuutta. Oppilaitosturvallisuus on laaja kokonaisuus, jossa oppilaitosyhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat turvallisuuskulttuurin rakentumiseen ja koettuun turvallisuuden tunteeseen. Systemaattinen ja tavoitteellinen turvallisuuden parantaminen edellyttää tuekseen asiakirjakokonaisuutta, jonka avulla päivittäisturvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään.

Koulutuskokonaisuudessa osallistujat valitsevat yhden oppilaitosturvallisuuden osa-alueen ja päivittävät sitä koskevat suunnitelmat edustamaansa oppilaitokseen. Tapaamiskertoja on kolme kappaletta joiden välissä on itsenäistä työskentelyä.

Perjantai 3.9 kello 9-12
Ensimmäisellä tapaamiskerralla käsitellään: oppilaitosturvallisuuden osa-alueet, turvallisuusjohtaminen ja riskiperusteiset suunnitelmat sekä Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelma.

Tapaamisen jälkeen osallistujat valitsevat yhden oppilaitosturvallisuuden osa-alueen edustamansa organisaation tarpeet huomioiden ja päivittävät osa-alueen asiakirjan. Valittava osa-alue voi olla esim. tietoturvallisuus, toimitila- ja kiinteistöturvallisuus, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta, varautumisen ja kriisinhallinta, pelastusturvallisuus, ympäristöturvallisuus, työturvallisuus tai toiminnanturvallisuus. 

Tostai 7.10. kello 13-16
Toisessa tapaamisessa osallistujat esittelevät valitsemaansa teemaa toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden viitekehyksessä. Osallistujat kuvaavat asiakirjapäivityksen työprosessin. Osallistujilta edellytetään aktiivista työskentelyä.

Torstai 4.11. kello 13-16
Kolmannessa tapaamisessa osallistujat esittelevät ajantasaisen asiakirjan ja suunnitelman sen jalkauttamiseksi edustamaansa oppilaitokseen.

Koulutuskokonaisuus perustuu valmentavaan työotteeseen ja vertaistyöskentelyyn.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus on suunnattu oppilaitosturvallisuuden parissa työskenteleville, asiasta kiinnostuneille perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluville Lapin kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkoston jäsenille. Koulutukseen osallistuvasta yksiköstä/organisaatiosta toivotaan 2-3 henkilön osallistumista.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksesta ei tehdä jälkikäteen katsottavaa tallennetta.

Kouluttaja on OTT Henri Rikander.

Tervetuloa!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
opetustoimen ylitarkastaja Mari-Annika Hemmi, mari-annika.hemmi(at)avi.fi