Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter - del 1

Starttid: 2021-05-05 14:00
Sluttid: 2021-05-05 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-02-26 06:00
Anmälningen stängs: 2021-04-28 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Med hjälp av alternativa verktyg kan läraren förbättra tillgängligheten i undervisningen och därmed öka elevernas delaktighet och självständighet. För en del elever är kompensatoriska digitala verktyg en förutsättning för att nå målen för sin utbildning. Med stöd av tekniska lösningar och olika alternativa verktyg ökar elevens möjlighet till att läsa, skriva och ta del av information. 

Under det tvådelade webbinariet Digitala läs- och skrivverktyg ger Sonja Haga-Erickson praktiska råd och praktiska tips om hur digital läsning och skrivning kan bli enklare med kostnadsfria funktioner och appar. Sonja är legitimerad talterapeut, som har jobbat med kompensatoriska hjälpmedel i 15 år. 

Kom med på denna tvådelade fortbildning där du får lära dig de inbyggda digitala läs- och skrivverktyg som finns i våra vanligaste operativsystem, textbehandlingsprogram och webbläsare. 

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Närmare instruktioner skickas till de anmälda.

Del 1: 5.5.2021 kl. 14:00-15:30 Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter 

Del 2: 19.5.2021 kl. 14:00-15:00. Digitala verktyg för bättre studieteknik och koncentration. Läs mer om del 2. 

Del 1 och 2 hör ihop, men du kan delta i det ena eller båda tillfällena. 

PROGRAM DEL 1:

Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. 

  • Kostnadsfria appar och inställningar som möjliggör att man lyssnar på såväl digital som tryckt text. Kursen omfattar plattformarna: Windows, iOS/MacOS och Android.  

Mål

  • Känna till inbyggda digitala läs- och skrivverktyg som finns i våra vanligaste operativsystem och webbläsare 
  • Förstå hur viktiga kompensatoriska digitala läs- och skrivverktyg kan vara för elevernas lärande, delaktighet och självständighet 
  • Dela erfarenheter kring behovet av och tidpunkten för digitala läs- och skrivverktyg 
  • Kunna hitta och använda digitala läs- och skrivverktyg

Målgrupp
Lärare, speciallärare, studiehandledare, kuratorer, tutorlärare 

Stadium/Verksamhetsform
Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor

Anmäl dig senast: 28.4.2021
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 
Om programmet:  
IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected],
 tfn 0295 018 619 

Tekniskt stöd: 
Kommunikatör, Oskar Karlsson, [email protected] , tfn 0295 018 071 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021