Föräldrakvällar – Samarbete mellan hem och skola i förebyggande rusmedelsarbete

Starttid: 2021-08-24 13:00
Sluttid: 2021-08-24 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-02-23 08:00
Anmälningen stängs: 2021-08-22 23:59
Ämne: Undervisning, Ungdom, Social, Hälsa
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Evenemanget ingår i den fyrdelade webbinarieserie som ordnas av PETE-arbetsgruppen (Päihdehaittojen ehkäisy ja terveyden edistäminen) (sv. Förebyggande av rusmedelsskador och främjande av hälsan) vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Gemensamt tema i serien är främjande av välfärd och hälsa.  

Beskrivning och syfte:

Under utbildningseftermiddagen skapas en modell för samarbete mellan skolan och hemmet i fråga om förebyggande rusmedelsarbete. Under evenemanget pratar man om tips och verktyg för när och hur man kan ta upp drogrelaterade teman i samarbete med hemmet, oavsett om det är fråga om stora samföräldramöten, diskussioner mellan lärare och förälder/elev eller diskussioner inom familjen. Under eftermiddagen dryftas olika sätt och metoder för hur man kan ta upp ärenden till diskussion samt olika stödtjänster.

Innehåll:

  • vad är förebyggande rusmedelsarbete?
  • utvärdering av funktionsduglighet
  • skyddande/exponerande faktorer i hemmet och skolan
  • hur tala om rusmedel i skolan/hemma?
  • hur ta upp ärenden till diskussion (mellan lärare och förälder/förälder med barnet)
  • dialog och metoder
  • Rusmedelsförebyggande modellen PEPP för föräldrar

Målgrupp:

Rektorer, lärare, kuratorer, handledare, hälsovårdare och aktörer inom samarbetsnätverk inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Också kommunernas välfärdskoordinatorer, kontaktpersoner inom det förebyggande rusmedelsarbetet, medlemmar i välfärdsgrupper och alla som är intresserade av ämnet är välkomna till evenemanget.

Utbildare:

Direktör Anne Salovaara-Kero, Österbottens kriscenter Valo

Övrig information:

Deltagandet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Live-webbseminariet rymmer 290 deltagare i anmälningsordning. Webbseminarierna kan ses som inspelningar i fyra månader efter evenemanget. Också för att se en inspelning krävs anmälan.

Webbinarieserie av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om aktuella teman för främjande av välfärd och hälsa

Syftet med webbinarieserien är att den ska fungera som ett expert- och diskussionsforum om aktuella frågor som gäller främjande av välfärd och hälsa. Webbinarieserien sammanför kommunala och regionala aktörer samt andra organisationsaktörer i Västra och Inre Finland som är intresserade av ämnet för att diskutera olika aspekter av främjandet av välfärd och hälsa i syfte att fördjupa kunnandet.

Webbinarieserien ordnas av Regionförvaltningverket i Västra och Inre Finland samarbete med Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Vasa stad, Tammerfors stad ock Birkalands sjukvårdsdistrikt. Webbinarieserien är en del av verksamheten i regionförvaltningsverkets sektorsövergripande arbetsgrupp Päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen työryhmä (PETE) (sv. Arbetsgruppen för förebyggande av rusmedelsskador och främjande av hälsa).

Alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta. Om du vill kan du delta på ett eller alla webbseminarier. Deltagandet är avgiftsfritt, men anmäl dig separat till varje webbseminarium. Också för att se en inspelning krävs anmälan.

Andra webbinarier (hålss på finska): 

Ansvariga personer och arrangörer:

Kontaktperson för anmälan: utbildningssekreterare Sari Karonen, 0295 018 058
Mer information om utbildningen:
överinspektör Annina Sadeoja, 0295 018 074 (evenemanget på svenska), överinspektör Kati Koskiniemi, 0295 018 674
[email protected]