Osallistava koulu

Starttid: 2021-03-17 09:00
Sluttid: 2021-03-18 14:30
Anmälningen öppnas: 2021-02-02 10:00
Anmälningen stängs: 2021-03-15 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Tapahtuman kuvaus: 

Oppilaan osallisuuden edistäminen on keskeinen perusopetuksen oppiainerajat ylittävä laaja-alainen teema. Osallistava koulu -koulutuspaketti tarjoaa monipuolista ja käytännönläheistä opastusta opettajille oppilaan aktiivisemman toimijuuden ja koulun yhteisöllisyyden kehittämiseen. Kaikkia koulun oppilaita osallistava oppilaskuntatoiminta on yksi merkittävä vaikuttamisen väylä oppilaiden näkemysten huomioimisen vahvistamisessa ja oppilaskuntatoiminnan kehittäminen on koko kouluyhteisön pitkäjänteinen yhteinen tehtävä.

Oppilaan osallisuuden lisääminen koulun toimintakulttuurissa vahvistaa oppilaan osallisuuden kokemusta edistäen monipuolisesti kouluhyvinvointia. Käsittelemme koulutuksessa myös lasten ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämisen merkitystä ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvamista kansallisen lapsistrategian mukaisesti.

 
Koulutuksessa käsitellään toiminnallisilla menetelmillä mm. seuraavia keskeisiä kysymyksiä:

 • Miten luodaan turvallinen ryhmä, jossa oman mielipiteen ilmaiseminen on mahdollista?
 • Millä keinoin saadaan luotua kouluyhteisöön vuorovaikutuksellinen ja osallistava toimintakulttuuri?
 • Miten saadaan kaikki koulun oppilaat innostumaan oman toimintaympäristönsä kehittämisestä?
 • Miten saadaan myös hiljaisten oppilaiden ääni kuuluviin?
 • Miten saadaan koulun oppilaskuntatoiminta vaikuttavaksi, näkyväksi ja toimivaksi?
 • Mitä keinoja on käytettävissä oppilaskuntatoiminnan ylläpitämiseen muuttuvissa poikkeusoloissa?
 • Millä keinoin on mahdollista sitouttaa koko kouluyhteisö yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen?
 • Miten saada lapset ja nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista?

Kouluttajina toimivat Annukka Muuri, KT ja Merja Tiusanen, KM.
Molemmilla kouluttajilla on pitkä kokemus lasten osallisuuden kehittämisestä ja kuntakohtaisen lasten parlamenttitoiminnan koordinaattorin työstä.

 

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Koulutuksen kohderyhmää ovat perusopetuksen opetushenkilöstö ja muut aiheesta kiinnostuneet.

 

Ohjelma: 

1. PÄIVÄ - ke 17.3.2021

9.00 PÄIVÄN AVAUS

9.15 OSALLISUUS – YHDESSÄ VAIKUTTAMISTA

 • osallisuuden onnistumisen avaimet koko koulun toimintakulttuurin kehittämisessä
 • vaikuttamisen mahdollisuudet ja rakenteet koulun arjessa    
 • kouluyhteisön yhteisten pitkäjänteisten osallisuustavoitteiden merkitys
 • osallisuuskäsitteen teoreettinen tausta

 OSALLISTAVAT TYÖTAVAT

 • osallistavien työtapojen menetelmiä
 • turvallisen ryhmän muodostaminen
 • ryhmä- ja vuorovaikutustaidot osallisuuden edistäjänä

12.00 LOUNAS (omakustanteinen)

13.00 AKTIIVINEN KOKO KOULUN OPPILASKUNTA JA OPPILASKUNNAN HALLITUS

 • oppilaskuntatoiminnan merkitys
 • oppilaskunnan ja hallituksen toiminnan tavoitteet
 • hallituksen muodostaminen ja jäsenten valinta
 • hallituksen jäsenten roolit ja tehtävät
 • hallituksen kokouskäytänteet

14.45 YHTEENVETOA PÄIVÄN TYÖSKENTELYSTÄ

15.00 KOULUTUSPÄIVÄ PÄÄTTYY

2. PÄIVÄ - to 18.3.2021

9.00 OPPILASKUNNAN OHJAAJA KOULUYHTEISÖN OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ

 • oppilaskunnan ohjaajan rooli ja tehtävät
 • oppilaskunnan ja opettajakunnan yhteistyö sekä muut sidosryhmät ja yhteistyötahot

10.00 OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTAMALLI

 • oppilaskunnan ohjaajan rooli vaikuttavuuden edistämisessä
 • oppilaskunnan ja opettajakunnan yhteistyö sekä muut yhteistyötahot
 • etäkokousten hyvät käytänteet (myös poikkeusoloissa)

 
11.30 LOUNAS (omakustanteinen)

12.30 OSALLISUUSTIIMIT OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN VAHVISTAJANA

 • kouluhyvinvoinnin edistäminen erilaisissa osallisuustiimeissä
 • luokkatunnit ja luokaopettajan/luokanohjaajan tunnit
 • osallistumisesta osallisuuteen

13.30 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAMISEN EDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN

 • kansallinen lapsistrategia
 • lasten osallisuus ja näkemysten huomioiminen keskeisenä osana yhteiskunnallista päätöksentekoa

14.15 KOULUTUSPÄIVIEN ARVIOINTI

14.30 Koulutus päättyy

 

Muut tiedot: 

Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta:
opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077, lea.karjomaa(at)avi.fi

Ilmoittautumisten yhteyshenkilö:
koulutussuunnittelija Riku Santala, p. 0295 018 107, riku.santala(at)avi.fi