Pedagoginen selvitys - Oppimisen tuki ja pedagogisten asiakirjojen laadinta, ohjeistusta ja kirjoitusharjoituksia

Starttid: 2021-03-31 12:30
Sluttid: 2021-03-31 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-01-20 10:00
Anmälningen stängs: 2021-03-26 12:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Lappland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Lappland

Lapin aluehallintovirasto järjestää opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksena yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa koulutuskokonaisuuden Pedagogiset asiakirjat perusopetuksessa.

Koulutus koostuu neljästä eri osioista. Koulutusteemat ja ajankohdat ovat seuraavat:

 • Pedagoginen kirjoittaminen – miten kirjoitan oppilaasta
 • Pedagogiset asiakirjat ja niiden laatiminen:
  • Pedagoginen arvio ke 17.3. klo 12.30 -15.00
  • Oppimissuunnitelma to 25.3. klo 12.30 -15.00
  • Pedagoginen selvitys ke 31.3. klo 12.30 -15.00
  • Erityisen tuen päätös ja HOJKS ke 7.4. klo 12.30 -15.00

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä ja osa työskentelystä toteutetaan ryhmätyönä kirjoitusharjoituksina pilvipalvelussa. Koulutus sisältää omatoimista työskentelyä ennakkoon ja koulutusosioiden välissä.

Koulutusten kohderyhmänä on perusopetuksen henkilöstö. Osallistujamäärä koulutuksessa on enintään 30 osallistujaa kuhunkin koulutusosioon.

KOULUTTAJAESITTELY:

Pia Kvist
ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, musiikkiterapeutti
musiikki pedagogisena kuntoutusmenetelmänä

 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja –asiakirjat
 • eriyttäminen, yhteisopettajuus ja joustavat ryhmittelyt
 • toiminnanohjauksen tukeminen opetuksessa
 • uudistuneet opetussuunnitelmat

Minna Vuolukka
ohjaava opettaja | KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

 • kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät opetusjärjestelyt ja menetelmät
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallintataidot
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
 • opetuksen järjestäminen ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja  asiakirjat
 • työyhteisön toimintakulttuurin tukeminen

Tervetuloa!

Lisätietoja: 
Opetustoimen ylitarkastaja
Mari-Annika Hemmi, mari-annika.hemmi(at)avi.fi, +358 295 017 068