Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen alkuopetuksessa Varga–Neményi -menetelmän avulla, 2 webinaaria 11.2. ja 12.2.

Starttid: 2021-02-11 09:00
Sluttid: 2021-02-12 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-01-08 13:00
Anmälningen stängs: 2021-02-09 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

2 WEBINAARIKOULUTUSTA: Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen alkuopetuksessa Varga–Neményi -menetelmän avulla

 

Webinaarikoulutus 1:      

Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. luokalla

Torstai 11.2.2021 klo 9–15

Webinaarikoulutus 2:      

Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 2. luokalla

Perjantai 12.2.2021 klo 9–15   

                 

Tervetuloa Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään koulutukseen, jossa perehdytään matematiikan oppimisvaikeuksien tukemiseen Varga-Nemènyi -menetelmän avulla.

Kaikilla on oikeus oppia matematiikkaa. Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi.

Kouluttajana toimii KM, erityisopettaja ja matematiikan aineenopettaja Mirva Krajushkin. Mirva työskentelee yhtenäisessä peruskoulussa luokilla 1–9 laaja-alaisena erityisopettajana; lisäksi hän toimii Varga-Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen asiantuntijana.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu luokanopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille.

Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän 1. luokan pitkän koulutuksen. Koulutuspäivään voi hyvin osallistua myös ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada menetelmään sekä ensi tuntumaa että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

                                           

Ilmoittautuminen                

Ilmoittautuneille lähetetään seurantalinkki webinaareihin ja jälkikäteen vielä kaikille ilmoittautuneille luentodiat ja tallennelinkki, joka on käytettävissä / katsottavissa kahden viikon ajan. Voit osallistua vain jompaankumpaan tai halutessasi voit tilata itsellesi pelkästään webinaarien tallennelinkit ja luentodiat.

 

Ilmoittautumiset viimeistään 9.2.2021

 

Koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja antaa

Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola,

kari.lehtola(at)avi.fi tai puh. 0295 016 917.

                     

OHJELMA 11.2. ja 12.2.2021 klo 9–15:

 

9–12             Työskentelyä teemojen (alla) mukaisesti

 

12–13            Lounastauko / tauko

 

13–15            Työskentelyä teemojen (alla) mukaisesti

 

1. luokka (11.2.)

Varga–Neményi -menetelmä lyhyesti: menetelmän pedagogiset periaatteet ja abstraktion tie

Hahmottaminen: Annetaan keinoja havaita oppilaan hahmottamisen vaikeus ja ideoita siitä, miten oppilasta voidaan auttaa hahmottamisen pulmissa.

Matematiikan ydintaitojen kartoittaminen 1. luokalla: annetaan keinoja ja valmiita kartoituksia toimintaohjeineen ja ajankohtineen

Varhainen tukeminen 1. luokalla: Mihin keskitytään ja miten tuetaan oppimista matematiikan kuntouttavassa opetuksessa aloittaen esimatemaattisista taidoista ja edeten lukujen käsittely- ja laskutaidon oppimiseen ensin lukualueella 0 – 10 ja sitten lukualueella 0 – 20.

2. luokka (12.2.)

Varga–Neményi -menetelmä lyhyesti: menetelmän pedagogiset periaatteet ja abstraktion tie

Matematiikan ydintaitojen kartoittaminen 2. luokalla: annetaan keinoja ja valmiita kartoituksia toimintaohjeineen ja ajankohtineen

Varhainen tukeminen 2. luokalla: mihin keskitytään ja miten tuetaan oppimista matematiikan kuntouttavassa opetuksessa lukujen käsittely- ja laskutaidon oppimiseen lukualueella 0 – 100.

 

Koulutuksessa esillä materiaaleja, joita käytetään harjoitteissa ja joita matematiikan erityisopetuksessa on hyvä olla. Koulutuksessa pyritään kuuntelemisen lisäksi myös toiminnallisuuteen eli harjoittelemaan yhdessä opetukseen sopivia tehtäviä, pelejä ja leikkejä. Koulutukseen tuleville etukäteen jaettava kirjallinen materiaali on laaja ja monipuolinen. Materiaalia opettaja voi suoraan hyödyntää omassa työssään.