Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering - hur hänger de ihop?

Starttid: 2021-04-15 12:00
Sluttid: 2021-04-15 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-01-22 06:00
Anmälningen stängs: 2021-03-24 23:59
Ämne: Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll: 

Utbildningen riktar sig till personal inom småbarnspedagogik, förskola och nybörjarundervisning. Den omfattar en teoridel samt fyra praktiskt orienterade moduler. Under den inledande teoridelen definierar vi begreppen självreglering och hälsofrämjande samt klarlägger hjärnans funktioner och kopplingar till självregleringen. I modulerna ger vi förslag på hälsofrämjande lekar, övningar och material som stärker självregleringsförmågan. Innehållen i de olika modulerna fokuserar på sociala-och emotionella färdigheter, språkutveckling, kost samt fysisk aktivitet och återhämtning. 

Anslut dig 10 minuter innan tillfället börjar.

Följande sakkunniga från Folkhälsan håller i trådarna för utbildningen: 

Linda Hongisto, Kostrådgivare Nyland

Susanna Strandback, Sakkunnig inom kost och hälsa

Saija Westerlund-Cook, Sakkunnig i familjearbete

Maria Stoor-Grenner, Sakkunnig, småbarnspedagogik

Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, Sakkunnig, småbarnspedagogik

Anna-Lena Blusi, sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

Daniela Lindqvist, sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

Johanna Sallinen, Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

Program:

12:00 Inledning
12:05 - 12:50 Teoretisk bakgrund till självreglering och hjärnans funktioner
12:50 - 13:30 Modul 1: Relationer
13:30 - 13:45 Paus
13:45 - 14:25 Modul 2: Kost

14:25 - 14:35

Paus
14:35 - 15:15 Modul 3: Språk
15:15 -15:55 Modul 4: Rörelse och återhämtning
15:55 - 16:00 Avslutning

Målgrupp: 


Personal inom småbarnspedagogik, förskola, nybörjarundervisning (inom den grundläggande utbildningen)  

Anmäl dig senast 24.3.2021  

Max. antal deltagare:

50 personer

Observera att en utbildning med samma innehåll ordnas även 7.4.2021!


Kostnader:

Fortbildningen är avgiftsfri.  


Arrangör:

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Folkhälsan

 

Kontakt: 
Om programmet: 

överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson,  [email protected], tfn 0295 018 021