I valet och kvalet - samlingsarbete i förändring (samarbetsgruppen ÅKE)

Starttid: 2021-04-13 12:00
Sluttid: 2021-04-13 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-03-09 08:00
Anmälningen stängs: 2021-04-08 23:59
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Inbjudan till webbinariet I valet och kvalet: samlingsarbete i förändring, 13.4.2021 kl. 12-15.30

 

Biblioteken har en viktig funktion i vår demokrati att möjliggöra allas tillgång till information. Enligt bibliotekslagen hör det till bibliotekens uppgift att erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll och att tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling.

Hur fungerar medieurval på våra bibliotek idag? Vem är det som bestämmer vad som köps in och på vilka grunder? Bör biblioteken uppfylla alla önskningar som användarna har ? Vilka principer styr gallringen? Har biblioteken medieplaner och följer man dem?

Vad bör man tänka på i mediestrategiskt arbete. Centraliserade inköp och flytande samlingar ändrar arbetsprocesserna, hur ändrar de bibliotekariens roll? Hur kommer samlingarna att se ut i Svenskfinland i framtiden? Dessa frågor diskuteras på ÅKE-webbinariet I valet och kvalet 13.4. Eftermiddagen präglas av lustfyllt reflekterande, inte av sökandet efter rätt eller fel.

 

Program

Linjerna öppnas 11.45

12.00-13.30 Samlingarna utvecklas. Vad är planen?

  • Mångsidiga och tidsenliga samlingar i Svenskfinland. Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket
  • Allmänhetens delaktighet i medieplanering och tillit till bibliotek som kunskapsinstitution, Sofia Lenninger
  • Samtal om samlingspolitik. Rauha Maarno, Finlands biblioteksförening  

13.30-13.45 Paus

13.45-14.30 Biblioteksfall

  • Biblioteket som fick starta om från början. Tapani Häkkinen, Lovisa stadsbibliotek
  • Kursböcker på allmänna bibliotek­ – en samhällsviktig service? Malin Wikström-Orre, Raseborgs stadsbibliotek
  • Centraliserade inköp och flytande samlingar i Helsingfors. Tina Wigg, Helsingfors stadsbibliotek  

14.30-15.30 Diskussion: Hur ser samlingarna ut på biblioteken i Svenskfinland 2025, 2050?

Diskussionen leds av Malin Utter som är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och undervisar bland annat i mediastrategiskt arbete, inköp och gallring.

 

Anmälning

Anmäl dig senast 8.4 via den här länken: Anmäl dig här

Webbinariet ordnas av svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE) som består av Borgå, Vasa och Åbo stadsbibliotek som sköter det regionala utvecklingsuppdraget på sina respektive områden, det nationella utvecklingsbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket.

Deltagandet i webbinariet är avgiftsfritt.

Tilläggsinformation: Jan Nyström

 

OBS! Anmäl dig via länken inte via ikonen "Anmäl dig" här nedan.