Turvallisuus-webinaarisarja

Starttid: 2021-04-14 14:30
Sluttid: 2021-04-14 16:30
Anmälningen öppnas: 2021-03-18 13:41
Anmälningen stängs: 2021-04-14 12:00
Ämne: Undervisning, Ungdom
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

14.4.2021   Vihapuheesta dialogiin klo 14.30 - 16.30

Globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo, Plan International Suomi

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja erilaisten ihmisten välistä dialogia? Mikä on vihapuhetta, mikä vihaista puhetta? Miten vihapuhe suhteutuu lakiin, sananvapauteen ja kiusaamiseen? Miten käsitellä vihapuhetta konkreettisesti lasten ja nuorten kanssa?

Paljon kysymyksiä, mutta myös monia konkreettisia vastauksia. Tavoitteena on avata vihaisen puheen ja vihapuheen eroa, suhteuttaa vihapuhetta lakiin, sananvapauteen ja kiusaamiseen, avata normien ja etuoikeuksien vaikutusta vihapuheilmiöön sekä pohtia, minkälaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa ja millaisia konkreettisia menetelmiä on vihapuheen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

WEBINAARIT OVAT MAKSUTTOMIA

JO OLLEET TILAISUUDET

21.1.2021 Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisiin tekoihin puuttumisesta koulussa klo 14.30-16.30

Rehtori Jyrki Auronen, Lappeenranta
Ylikonstaapeli Matti Hirvonen, Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Voiko kiusaaminen olla rikos? Etelä-Karjalassa toimii lainvastaisten tekojen työryhmä, joka on kehittänyt toimintamalleja ja laatinut koko maakuntaan yhteisen ohjeistuksen, miten lainvastaisiin tekoihin puututaan kouluissa. Ryhmä koostuu kuntien eri viranomaisista sekä Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja poliisin edustajista.

Toimintamalli sai alkunsa havainnosta, että lainvastaisia tekoja käsitellään kouluissa liian usein kiusaamisena. ”Kiusaaminen” on ilmaisuna epämääräinen ja vähättelevä, eikä se kerro yksittäisen teon vakavuutta, vastenmielisyyttä tai lainvastaisuutta. Kiusaamista ei ole myöskään määritelty laissa. Kuitenkin kouluissa tapahtuu myös sellaisia ”kiusaamiseksi” kutsuttuja tekoja, jotka ovat tahallisia, lainvastaisia tekoja, ja täyttävät silloin lähes aina jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä takia, mutta korvausvastuu hänellä on. Etelä-Karjalassa päätettiin, että tekojen vakavuutta on kuvattava niiden oikeilla nimillä ja tekotavoilla. Lainvastainen teko ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain siksi, että se tapahtuu koulun alueella.

Toki oppilaiden normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluu haasteita ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja myönteisten sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä vielä harjoitellaan. Koululaisten välillä esiintyy ristiriitoja, tavanomaisia ja vähäisiä kahnauksia, joihin puututaan kasvatuksellisilla ja kurinpidollisilla toimilla. Teot, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön, eivät kuitenkaan kuulu normaaliin kasvuun ja kehitykseen. Niiden selvittäminen kuuluu viranomaisille.

Etelä-Karjalan lainvastaisten tekojen työryhmälle myönnettiin opetusalan turvallisuuspalkinto vuonna 2020.

Lisätietoja Etelä-Karjalan toimintamallista voi lukea tästä linkistä.

Tähän webinaariin ilmoittautuneille ja niille, jotka ilmoittaneet haluavansa ainoastaan tilaisuuden tallenteen, lähetetään tallennelinkki sekä tilaisuuden materiaali sähköpostitse tilaisuuden jälkeen.

 

18.2.2021  Stop radikalisoitumiselle klo 14.30-16.30

Opetusneuvos Satu Honkala, Opetushallitus
Luokanopettaja Laura-Maria Sinisalo, Helsinki
 
Mitä on väkivaltainen ekstremismi ja miten puuttua lasten ja nuorten väkivaltaistuviin asenteisiin ja radikalisoitumiseen?

Lapsen ja nuoren, oppilaan ja opiskelijan turvallisuus on yksi opetuksen keskeisistä asioista. Tähän kuuluu olennaisesti yleinen demokratiakasvatus ja mahdollisuus keskustella maailman tapahtumista turvallisesti. Osa ääriliikkeistä värvää aktiivisesti nuoria, jotka tarvitsevat tietoa myös radikalisoitumisesta. Ennen kaikkea lapset ja nuoret tarvitsevat omia turvataitoja, joita aikuisten täytyy rakentaa heidän kanssaan.

Webinaarissa ”Stop radikalisoitumiselle” opetusneuvos Satu Honkala Opetushallituksesta ja luokanopettaja Laura-Maria Sinisalo Helsingin kaupungilta puhuvat koulun roolista radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä sekä resilienssin rakentamisesta demokratiakasvatuksen keinoin ja sitä kautta yhteisestä turvallisuudesta.

Aiheeseen voi tutustua jo etukäteen mm. näistä linkeistä avautuvien esitteiden avulla:

Muita linkkejä ja materiaaleja ovat mm.

18.3.2021 Yksin yhteisössä klo 14.30 - 16.30

Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila, Turun yliopisto

Lasten ja nuorten psyykkinen huonovointisuus, erityisesti kokemukset ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä ovat lisääntyneet. Yksi näiden ilmiöiden taustalla vaikuttavista tekijöistä on ostrakismi eli sulkeminen ulkopuolisuuteen jättämällä ihminen joko tahallisesti tai tahattomasti näkemättä, kuulematta tai kokonaan huomaamatta. Ostrakismi satuttaa kuten fyysinen kipu ja sen vaikutukset sekä yksilön psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle, että myös yhteiskunnalliselle turvallisuudelle ovat voimakkaita.