Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken 2021: Hållbar småbarnspedagogik - Välmående barn, personal och ledare

Starttid: 2021-03-23 08:00
Sluttid: 2021-03-24 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-01-22 08:00
Anmälningen stängs: 2021-03-08 23:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll:

Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik ordnas i år som ett digitalt evenemang. Temat för det två dagar långa webbinariet är Hållbar småbarnspedagogik – Välmående ledare, personal och barn. 

Nätverksträffen ordnas vartannat år av kommunerna i Svenskfinland i olika turer. År 2021 ordnas nätverksträffen av Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre kommuner. Kommunerna har ett väletablerat samarbete inom småbarnspedagogiken, bl.a. genom det gemensamma fortbildningsprogrammet Se barnet som startades år 2008. 

I år har vi även äran att bjuda in deltagare från Norden. De nordiska deltagarna medverkar i träffen via projektet Nordisk Förskola och programmet Nordplus Junior. 

Christin Furu, Mirjam Kalland och Mia Heikkilä kommer att fungera som utbildare under nätverksträffen. Att värna om välmående ledare, personal och barn är viktigt för att skapa en småbarnspedagogik som är hållbar även på lång sikt. Under nätverksträffen får du en rejäl inspirationsdos kring hur du kan främja en sund verksamhetskultur och barndom samt verka för en jämställd småbarnspedagogik. Du får även nätverka med övriga deltagare från Svenskfinland och Norden. Därtill visas videomaterial om hur värdkommunerna har utvecklat småbarnspedagogiken under de senaste åren, bl.a. presenteras det nyöppnade Alma daghemmet och satsningarna på utomhuspedagogik runtom i regionen. 

Nätverksträffen ordnas av Regionförvaltningsverket i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Nordisk Förskola och Nordplus Junior. Tillfället är avgiftsfritt. 

Varmt välkommen!

Mål: 

-Hållbar verksamhetskultur 

-Hållbar barndom  

-Jämställd och normmedveten verksamhet 

-Nätverkandet inom Svenskfinland och Norden 

Program:

 

Målgrupp:
Ledare inom småbarnspedagogiken 

Anmäl dig senast 8.3.2021  


Kostnader:

Fortbildningen är avgiftsfri.

Kontakt:  
 
Om programmet:  
överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson [email protected], tfn 0295 018 021