Turvataidot ja some – Oikeus turvalliseen oloon ja omien rajojen suojaamiseen myös netissä

Starttid: 2021-02-10 09:00
Sluttid: 2021-02-10 15:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-16 10:00
Anmälningen stängs: 2021-02-10 09:00
Ämne: Undervisning
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Tapahtuman kuvaus: 

Turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla nuoren omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, kuvilla kiristämisen, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa myös digitaalisessa mediassa. Turvataitokasvatuksella edistetään nuoren itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita.

 

Kouluttaja:

 

Kouluttajina toimivat lähes 20 vuotta turvataitokasvatuksen kehittämis- ja koulutustyössä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin kirjoittajat ja toimittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

 

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat nuorten kohtaamiin somemaailman ilmiöihin sekä turvataitokasvatuksen keskeisiin nettiturvataitoihin sekä turvataitokasvatuksen oppimateriaalien hyödyntämiseen nettitaitojen opettamisessa.

Koulutus on suunnattu yläkoulujen henkilöstölle.

 

Ohjelma: 

9.00 KOULUTUS ALKAA

Mitä turvataitokasvatus on ?
Turvataitokasvatuksen keskeiset selviytymistaidot
Nettimaailman ilmiöitä ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita

Tauko sopivassa kohdassa

12-13 LOUNAS

13-15 NETTITURVATAIDOT NUORTA SUOJAAMASSA

Vinkkejä nettitaitojen opettamiseen

Tauko sopivassa kohdassa

15.00 KOULUTUS PÄÄTTYY

 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t):

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta:
opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077, lea.karjomaa(at)avi.fi

Ilmoittautumisten yhteyshenkilö:
koulutussuunnittelija Riku Santala, p. 0295 018 107, riku.santala(at)avi.fi