Omavalvonta ja vastuuhenkilön vastuu ja tehtävät yksityisessä varhaiskasvatuksessa - Egenkontroll och ansvarspersonens ansvar och uppgifter inom privat småbarnspedagogik

Starttid: 2021-02-02 12:00
Sluttid: 2021-02-02 15:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-15 10:00
Anmälningen stängs: 2021-01-30 15:00
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen määräraha

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä koulutuksen yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille ja vastuuhenkilöille sekä kuntien valvontaviranomaisille varhaiskasvatuksen oma­valvonnasta sekä vastuuhenkilön vastuusta ja tehtävistä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan on laadittava omavalvonta­suunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Valvira antaa vuoden 2021 alussa määräyksen oma­valvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Koulutuksessa esitellään yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden omavalvontamääräys ja sii­hen liittyvä omavalvontasuunnitelman mallilomake.

Koulutuksessa käsitellään myös vastuuhenkilön vastuuta ja tehtäviä yksityi­sessä varhaiskasvatuksessa.

Under fortbildningen presenteras Valviras föreskrift om vad den privata småbarnspedagogikens egenkontrollplan ska innehålla och hur den ska sammanställas och följas upp. Under fortbildningen diskuteras också ansvarspersonens ansvar och uppgifter.

Kolmas koulutustilaisuus järjestetään tiistaina 2.2.2021 klo 12.00 – 15.00.

Koulutustilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia myös ruotsin kielillä. Koulutuksen ruotsinkielinen materiaali lähetetään osallis­tujille etukäteen. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä omaval­vontasuunnitelman laadinnasta. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen [email protected].

Under fortbildningstillfället har du möjlighet att ställa frågor och få svaren även på svenska. Det svenskspråkiga materialet skickas ut på förhand till deltagarna. Vi tar gärna emot frågor på förhand. De kan skickas till [email protected].

Linkki koulutustilaisuuteen toimitetaan ennen koulutustilaisuutta ilmoittautumi­sen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

26.1.2020 järjestetystä koulutustilaisuudesta on saatavissa myös ruotsinkieli­sellä tekstityksellä oleva tallenne. Linkki tallenteeseen lähetetään tallennelinkin tilanneille koulutustilaisuuden jälkeen.

 

Kouluttajat:

Varhaiskasvatuksen omavalvonta: ylitarkastaja Satu Räsänen, Valvira

Vastuuhenkilön vastuu ja tehtävät: johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Vastuuhenkilö ja järjestäjä:

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Sari Karonen, sari.karo­[email protected] puh. 0295 018 058

Lisätietoja koulutuksesta: opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, [email protected] puh. 0295 018 669