Omavalvonta ja vastuuhenkilön vastuu ja tehtävät yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Starttid: 2021-01-26 12:00
Sluttid: 2021-01-26 15:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-15 10:00
Anmälningen stängs: 2021-01-24 23:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen määräraha

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä koulutuksen yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille ja vastuuhenkilöille sekä kuntien valvontaviranomaisille varhaiskasvatuksen omavalvonnasta sekä vastuuhenkilön vastuusta ja tehtävistä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Valvira antaa vuoden 2021 alussa määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Koulutuksessa esitellään yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden omavalvontamääräys ja siihen liittyvä omavalvontasuunnitelman mallilomake.

Koulutuksessa käsitellään myös vastuuhenkilön vastuuta ja tehtäviä yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Toinen koulutustilaisuus järjestetään tiistaina 26.1.2021 klo 12.00 – 15.00

Koulutustilaisuuden päätteeksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä omavalvontasuunnitelman laadinnasta. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen [email protected].

Linkki koulutustilaisuuteen toimitetaan ennen koulutustilaisuutta ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Tilaisuus tallennetaan. Linkki tallenteeseen toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä toimitettuun sähköpostipostiosoitteeseen koulutustilaisuuden jälkeen. Tallenne tekstitetään myös ruotsin kielellä.

 

Kouluttajat:

Varhaiskasvatuksen omavalvonta: ylitarkastaja Satu Räsänen, Valvira

Vastuuhenkilön vastuu ja tehtävät: johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 

Vastuuhenkilö ja järjestäjä:

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Sari Karonen, [email protected] puh. 0295 018 058

Lisätietoja koulutuksesta: opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, [email protected] puh. 0295 018 669