Tillgängligt material i undervisningen - Del 2: Analysera layout och anpassningar i läromedel

Starttid: 2021-02-17 14:00
Sluttid: 2021-02-17 16:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-14 08:00
Anmälningen stängs: 2021-02-12 16:00
Ämne: Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Välkommen på fortbildningen Tillgängligt material i undervisningen

 

Tid:

Del 1: 10.2.2021, kl. 14.00-16.00 - Analysera och producera lättlästa pedagogiska texter. Att erbjuda lättläst innehåll i undervisningsmaterial (skild anmälan).
  

Del 2: 17.2.2021, kl. 14.00-16.00 - Analysera layout och anpassningar i läromedel. Att välja undervisningsmaterial som passar hela gruppen.   

 

Plats: Webbinarium 

 

Mål:

Del 2

  • Inse betydelsen av valet av läromedel samt på vilka grunder valen bör göras
  • Klara av att redogöra för vilka faktorer som utmärker ett anpassat och lättillgängligt läromedel.
  • Klara av att tillämpa dessa referensramar praktiskt inför val av undervisningsmaterial

Målgrupp:

Lärare från alla stadier, specialpedagoger, personal från småbarnspedagogiken. Rektorer och andra nyckelpersoner inom utbildning, som ansvarar för läromedelsanskaffningar.  

Vi välkomnar även intresserade från sociala området, handledare, assistenter, talterapeuter, elevvårdspersonal. 

 

Stadium/Verksamhetsform:  
Bibliotek, Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning 

 

Programmet för fortbildningen

Del 2: Analysera och välj rätt läromedel  - Vem passar materialet för?

Anmäl dig till del 2 senast 12.2.2021. Del 1 och 2 hör ihop, men kräver skild anmälan. Här hittar du anmälan till del 1 (anmäl dig senast 5.2 till del 1).

Fortbildningen är avgiftsfri.

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

 
Kontakt:

Om programmet:
IKT-pedagog, Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619

Tekniskt stöd:
Kommunikatör, Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071

Om anmälan och annullering:
Planerare, Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764