Hemligt eller inte? En handledning för personalen

Starttid: 2021-02-11 12:30
Sluttid: 2021-02-11 15:30
Anmälningen öppnas: 2020-12-14 06:00
Anmälningen stängs: 2021-02-08 00:00
Ämne: Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Webinaari
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Välkommen på fortbildningen Hemligt eller inte? En handledning för personalen 

Föreningen Hem och Skola publicerade i höstas materialet “Hemligt eller inte?” som riktar sig till föräldrar och handlar om hur offentlighetsprincipen och sekretessen fungerar inom utbildning och småbarnspedagogik. I samband med detta uppstod många frågor, framförallt kring det faktum att många saker inte är så hemliga som man ofta tror.  

Denna fortbildning är en fördjupning på samma tema för personalen som syftar till att ge deltagarna verktyg för en smidig kommunikation och beredskap att utveckla rutinerna kring informationshantering.  

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell från regionförvaltningsverket och jurist, universitetslärare i rättsvetenskap Ulrika Krook från Svenska social- och kommunalhögskolan. 

Mål: 

  • Att skapa en förståelse för hur offentlighetsprincipen och sekretessen fungerar 
  • Att identifiera och korrigera myter och missuppfattningar 
  • Att ge redskap för en fungerande kommunikation med personal och vårdnadshavare 
  • Att skapa en trygghet för att handla på ett sätt som främjar såväl personalens som familjernas rättsskydd 

Målgruppen är ledning, lärare, elevhälsopersonal och annan personal inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Kontakt:  

Frågor om programmet:  Jurist Thomas Sundell, [email protected], tfn 0295 018 620 

Frågor om anmälan och annullering: Planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764