Ilmastonmuutos haltuun! Me ilmastosankarit – ilmastonmuutos opetuksessa

Starttid: 2021-02-04 14:00
Sluttid: 2021-04-12 17:00
Anmälningen öppnas: 2020-12-03 00:00
Anmälningen stängs: 2021-01-21 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä ilmastokasvatus!

Mitä sinä saat tästä?

Osallistumalla Me ilmastosankarit -koulutukseen saat sisältötietoa ilmastonmuutoksen perusteista, sen ratkaisuista sekä malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ilmastokasvatuksen toteuttamiseen. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta.

Ensimmäisessä webinaarissa paneudutaan ilmastonmuutokseen ilmiönä, sen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin sekä tarkastellaan kasvatusta osana ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toisella webinaarikerralla syvennytään ilmastokasvatukseen: sen osaan perusopetuksessa, kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin (Tolppanen ym. 2017) sekä opetusmateriaaleihin. Kehittämistehtävänä 2. ja 3. webinaarin välissä opettaja toteuttaa opetuskokeilun oppilasryhmän kanssa. Kolmannessa webinaarissa jaetaan ja käsitellään kokemuksia ilmastokasvatuksen toteuttamisesta sekä kehitetään omaa ilmastokasvatuksen materiaalipankkia.  Koulutuksen laajuus on yhteensä 2 opintopistettä. Koulutus koostuu kolmesta iltapäiväwebinaarista ja etätehtävistä.

Kaikki webinaarit tallennetaan, voit katsoa webinaarit haluamanasi ajankohtana aina kaksi viikkoa kunkin webinaarin jälkeen.

Keille koulutus on tarkoitettu?

Kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ilmastokasvatusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.

Ohjelma

ENNAKKOTEHTÄVÄ: ILMASTONMUUTOS JA SEN RATKAISUT -VIDEOLUENTO
Videoluento johdatuksena ilmastonmuutoksen perusteisiin. Reflektointi Padlettiin.

1. WEBINAARI: ILMASTONMUUTOKSEN MAAILMA 

to 4.2. klo 14–17 Zoom-alustalla

Mitä ilmastonmuutos on ilmiönä, ja mikä ovat sen syyt ja seuraukset? Miten ilmastonmuutos ratkaistaan? Miten kasvatus liittyy ilmastonmuutokseen?

ETÄTEHTÄVÄ: ILMASTOKASVATUS-VIDEOLUENTO
Videoluento johdatuksena ilmastokasvatukseen. Reflektointi Padlettiin.

2. WEBINAARI: KASVATUS OSANA ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA

ke 17.2. klo 14–17 Zoom-alustalla

Mihin ilmastokasvatus perustuu? Miten ilmastokasvatus liittyy eri oppiaineisiin? Miten ilmastokasvatusta toteutetaan esi- ja perusopetuksessa? Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli (Tolppanen ym. 2017) sekä sen soveltaminen käytännössä. Opetusmateriaaleihin tutustumista ja oman opetuskokeilun suunnittelua.
 

ETÄTEHTÄVÄ: ILMASTONMUUTOS OSANA OPETUSTA
Ilmastonmuutoksen opetuskokeilu oppilasryhmän kanssa. Kokemusten koonti diaan ennen toista webinaaria.

3. WEBINAARI: KASVATUS OSANA ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA 

ma 12.4. klo 14–17 Zoom-alustalla
Opetuskokeiluista saatujen kokemusten käsittelyä. Miten ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita kannattaa käsitellä? Oman ilmastokasvatuksen työkalupakin kokoaminen.

 

Kouluttajat

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka (WWF). Muotkan erityistä osaamista ovat alakoulun ilmastokasvatus ja taidekasvatus.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka, [email protected]

Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, [email protected] 

puh. 0295 016 917