Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely varhaiskasvatuksessa - verkkokurssi

Starttid: 2021-11-01 09:00
Sluttid: 2021-12-31 00:00
Anmälningen öppnas: 2021-09-29 09:00
Anmälningen stängs: 2021-12-31 23:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Yksityisen palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, vastuuhenkilön vaihtumista tai kun tapahtuu jokin muu olennainen muutos. Ilmoitus toimitetaan kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Kun kunnan valvontaviranomainen on hyväksynyt asiakirjat ja tehnyt tarkastuskäynnin yksityiseen päiväkotiin, kunnan virkamies kirjoittaa lausuntonsa, allekirjoittaa ilmoituslomakkeen ja toimittaa liitteineen aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto rekisteröi palveluntuottajan ja sen toimipaikat, jos ne täyttävät varhaiskasvatuslaissa säädetyt edellytykset.

Verkkokurssi on toteutettu Easygenerator-palvelulla. Ilmoittautumalla Lyytin kautta saa linkin kurssialustalle. Kurssille ei tarvitse kirjautua, vaan sen voi suorittaa anonyymisti. Paina kirjautumissivulla alinta vaihtoehtoa. Kurssia varten voi myös luoda tunnukset, jolloin pystyt suorittamaan kurssia millä tahansa laitteella, kun käytät samoja tunnuksia. Anonyymina tätä mahdollisuutta ei ole. Kurssille voi palata niin monta kertaa kuin kokee tarpeelliseksi ja sen voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Kurssialustalla käsitellään yksityisen varhaiskasvatuksen ilmoituksen teko vaihe vaiheelta. Kurssialustaa päivitetään ja pidetään ajantasaisena.

Vastuuhenkilöt:
ylitarkastaja Malin Eriksson, 0295 018 618
ylitarkastaja Taru Terho, 0295 018 814
ylitarkastaja Ulla Soukainen, 0295 018 057

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö
koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018 058

[email protected]