Bibliotekens nätverk för informationsbaserad ledning

Nätverkets mål är att öka bibliotekens gemensamma diskussion och kompetens i samband med informationsledning eller informationsbaserad ledning. Sakkunniga från alla bibliotekssektorer är välkomna att delta. Regionförvaltningsverket har sammankallat nätverket. Nätverket är inte representativt, det vill säga deltagarna representerar inte sina bakgrundsorganisationer. Vi är öppna för alla som är intresserade av ärendet oberoende av bakgrundsorganisation.

Vi koncentrerar oss på frågor som gäller informationsledning eller informationsbaserad ledning. För enkelhetens skull använder vi den kortare formen informationsledning. Vi tänker på informationsledning i vid bemärkelse så att den innefattar insamling, analys och diskussion av information samt beslutsfattande och utveckling som grundar sig på informationen. Med det avses också sammanfattande av information för att förstå olika fenomen. Informationen blir betydelsefull genom diskussioner och berättelser.

Biblioteken är aldrig isolerade från sin omgivning. De är alltid en del av en större helhet vars behov de betjänar. I takt med utvecklingen av informationsbaserade ledarskapskulturer i moderorganisationer, såsom kommuner och högskolor, ökar också behovet av att koppla biblioteken till den. Ett fenomenorienterat perspektiv utmanar dessutom bibliotekens informationsledning att bli smidigare och bättre beakta olika aktörer.

Därför behöver biblioteken nu en gemensam diskussion och utbyte av erfarenheter om ämnet.

Välkommen!