Regionförvaltningsverkens beslutsreferat

Här hittar du referat av våra beslut. Referat av klagomålsbeslut har vi samlat på en egen sida, likaså beslutsreferat som gäller tillsyn över indrivningsverksamhet.

Beslutsreferaten är direkta sammandrag av våra beslut, som ställvis kan innehålla komplicerat språk och hänvisningar till lagar.