Lååʹv, iʹlmmtõõzz da ooccmõõžž 

Kaaunak tääiʹben looʹvid, iʹlmmtõõzzid da ooccmõõžžid, koid vuäitak miʹjjid tuejjeed: 

  • Alkohool kaaupšem da jueʹǩǩem 
  • Jieʹlli 
  • Čiõkkâm 
  • Ǩiiddâlmkaaupšem 
  • Mättʼtõs da kulttuur 
  • Teäʹǧǧ da jällmõš 
  • Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz 
  • Reâuggmõš da reâuggsuõjjlummuš 
  • Čääʹcc da pirrõs 
  • Õhttõs- da seäʹbrrääʹšš 

Vuäǯǯak lââʹssteâđaid da vuäʹppõõzzid tõʹst, mäʹhtt vuäitak äʹššeed miʹjjivuiʹm. 

Kääzzkâʹsttep tuu miõlsteen persoonlânji še. 

Õhttvuõtt-teâđ