Blogikirjoitukset

Kohti vaikuttavia asiakaskokemuksia

Julkaisupäivä 4.4.2023 16.20 Blogit

Asiakkaat ovat löytäneet meidän sähköiset palvelumme ja asioivat yhä useammin verkossa. Meiltä kysytään päivittäin neuvoa ja ohjausta myös sähköpostitse ja puhelimitse. Kohtaamme asiakkaita valvontakäynneillä, tarkastuksissa sekä erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa.

Näiden asiakaskohtaamisten kautta pohdimme ja kehitämme oman toimintamme vaikuttavuutta ja tuottavuutta myös asiakkaan näkökulmasta. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Käsittelyaikojen lyhentäminen on keskeinen tavoitteemme, jonka eteen teemme töitä joka päivä ja siitä suurin hyöty koituu asiakkaalle ja yhteiskunnalle.

Aluehallintovirastojen tämän vuoden teemana on Olemme asiakkaan asialla. Teemavuosi kytkeytyy vahvasti julkisen hallinnon strategiaan, joka luo meille aveihin määrätietoisen hallinnon uudistamisen kehyksen. Hyvä julkinen hallinto on keskeinen osa toimivaa demokratiaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämän strategian hengessä varmistamme työssämme peruspalveluja, oikeusvaltioperiaatetta, kokonaisturvallisuutta ja kestävää tulevaisuutta jälkipolvillemme.

Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin, ihmislähtöisemmin ja asiakkaiden tarpeita ymmärtäen. Hyvällä tavoitettavuudella ja onnistuneilla asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskokemuksilla pyrimme rakentamaan erinomaista asiakaskokemusta. Vastaamme, autamme ja palvelemme kaikissa palvelukanavissamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme kohdennettuja palveluja – tarvittaessa myös uusin tavoin.

Vahvuutemme on, että tunnemme alueemme ja sen toimijat, mikä parantaa toimintamme vaikuttavuutta ja päätöstemme laatua. Samalla valvomme, että laki on kaikille sama ja että yhteiskunnan pelisääntöjä noudatetaan.

Luomme tänä vuonna yhä vahvempaa yhteistä ja jaettua ymmärrystä asiakaskokemuksesta. Haluamme kehittää asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti eteenpäin. Haasteemme ja samalla myös vahvuutemme on monialainen virastomme, jolla on laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen asiakaskunta.

Asiakaskokemus syntyy arkisissa kohtaamisissa asiakkaan kanssa - kansalaisten, yritysten, eri yhteisöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Asiakaskohtaamisissa on tullut entistä tärkeämmäksi hyvä vuorovaikutus sekä ymmärrettävä ja selkeä kieli.

Pidämme arvokkaana sitä, että saamme asiakkailtamme säännöllistä palautetta toimintamme kehittämisen tueksi. Asiakaskokemuksen tavoitteellinen kehittäminen vaatii sinnikästä ja pitkäjänteistä yhteistä työtä. Olennaista on henkilöstön vahva substanssiosaaminen sekä ymmärrys asiakkaiden odotuksista ja tarpeista.

Tavoitteenamme on

  • tarjota yhtenäiset, tasa-arvoiset ja saavutettavat palvelut 
  • kehittää ja jakaa asiantuntemustamme 
  • ja toteuttaa ja kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 

Teemme työtämme monessa roolissa. Haluamme, että meidät tunnistetaan valvojaroolin lisäksi myös asiantuntijuudesta ja tahdosta ratkaista ongelmia yhdessä asiakkaidemme kanssa – ihmisten ja alueiden parhaaksi. Teemme ihmisten elämään vaikuttavat päätökset lähellä ihmistä alueelliset olosuhteet tuntien.

Aluehallintovirastot ovat julkaisseet oman tulevaisuuskatsauksensa 21.2.2023. Toivon, että tutustutte katsaukseemme ja käymme keskustelua valtion aluehallinnon kehittämisestä.

Olemme ottaneet katsaukseen asiakkaidemme näkökulmia toiminnastamme, ja tässä on yksi esimerkki siitä.

”Aluehallinnon yhtenä tarkoituksena on tuoda hallintoa lähemmäksi ihmisiä ja paikallisia olosuhteita. Onnistuneella avien toiminnalla palvelut koko Suomen alueella ovat yhdenmukaisia, turvallisia ja sovittujen normien mukaisia.” Mika Suomalainen, Vieremän kunnanjohtaja

Kestävä tulevaisuus syntyy toiminnasta ja yhdessä tehden - ihmisten kanssa.

Terttu Savolainen
ylijohtaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

aluehallintovirastot suomi