Regionförvaltningsverkens överdirektörer presenterar sig

Vid årsskiftet började sex överdirektörer vid landets sex regionförvaltningsverk sin femåriga mandatperiod för regionernas och invånarnas bästa. Fem av dem är redan inne på minst sitt andra mandat som regionledare. En av överdirektörerna som tillträdde tjänsten 16.12.2019 kom utifrån. 

Regionförvaltningsverkens överdirektörer har valts för perioden 2020-2024. Överdirektörerna har bland annat till uppgift att leda regionförvaltningsverken i tätt samarbete mot målen för den nya strategin, att utveckla en proaktiv verksamhet enligt kunskapsbaserat ledande och att driva fram en positiv publicitet. 

Vi är stolta över att presentera våra överdirektörer. 

“Man ska inte ta den kortaste vägen”

Kaisa Ainasoja, Regionförvaltningsverket i Lappland 

Kaisa Ainasoja, överdirektör i Regionförvaltningsverket i Lappland 

”Bland det viktigaste som ska utvecklas är digitaliseringen av verksamheten vid Regionförvaltningsverket i Lappland, liksom för många andra”, säger Kaisa Ainasoja, som fortsätter som överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Lappland. När verksamhetsomgivningen ständigt förändras är det viktigt att också se över den aktuella kompetensen och prognostiseringen. 

Som ledare ser hon lösningsfokuserat framåt och uppskattar arbetsgemenskapens arbete och laganda. Det är viktigt för Kaisa att personalen mår bra.  

Kaisa, som är född i Lappland, är nöjd att hon får jobba just i Lappland, landskapet med den största arealen som på många sätt är annorlunda. Hon anser att arbetet som görs vid regionförvaltningsverken för människors välfärd, jämlikhet och säkerhet är värdefullt och inspirerande. Hon inleder sin nya period som överdirektör med följande motton: ”Som man ropar i skogen får man svar och ”Man ska inte alltid ta den kortaste vägen”

Följ på Twitter: @KaisaAinasoja 

“En kompetent, ivrig och välmående personal får till stånd ett gott resultat” 

Merja Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Merja Ekqvist, överdirektör i Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Merja Ekqvist, överdirektör för landets största regionalförvaltningsverk, påminner om att området omfattar fem landskap, 62 kommuner och 2,3 miljoner invånare. Tillräckliga resurser och rätt allokering är också i fortsättningen stora utmaningar och kräver att myndigheterna lyckas med sin prioritering.  

”Regionförvaltningens och NTM-centralernas färska strategi poängterar samarbete, både regionalt och med alla regionförvaltningsverk. Jag tycker att det är rätt riktning”, säger Merja. 

Merja anser att byråns viktigaste uppgift är att säkerställa utvecklingen av den skickliga och duktiga personalens välmående, kompetens och motivation. Som mentor och tränare hoppas hon kunna inspirera sina anställda. Bland annat genom att vara mentor för nyutexaminerade berikar hon sina egna tankar.   

I sitt jobb behöver ledaren ständigt en viss mental flexibilitet – en förmåga att granska fenomen och iakttagelser från olika perspektiv och att kunna sätta in sig i en annans situation, förnya sina tankar i denna turbulenta verksamhetsmiljö. 

Följ på Twitter: @MerjaEkqvist 

 
”Det räcker inte med att vi kan normerna, vi måste också förstå kunden”   

Soile Lahti, Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Soile Lahti, överdirektör i Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Soile Lahti från Norra Savolax TE-byrå, som blivit överdirektör för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, förväntar sig att hon i sitt nya omfattande arbete på ett mångsidigt sätt kan utnyttja de kunskaper och erfarenheter som hon har inhämtat tidigare i karriären. 

”Jag vet att personalen är kompetent och jag hoppas att vi tillsammans kan utveckla verksamheten. Det räcker inte med att vi kan normerna, vi måste också förstå kunden. Verksamhetsmiljön ändras och ställer nya krav också på vår tillstånds- och tillsynsverksamhet”, säger Soile.  

Soile beskrivs som en human, lyhörd och inspirerande ledare. I sitt ledarskap poängterar hon god växelverkan och förtroende. Man når resultaten och klarar av förändring bäst med hjälp av ett utmärkt samarbete och god personalledning.  

Soile får motvikt till arbetet genom juridikstudier, boxning och fotografering av naturen under olika årstider. 

Följ på Twitter: @soile_lahti 

 
”Effektiv växelverkan och positiv inställning bidrar väsentligt till att förbättra kundupplevelsen”

Mikael Luukanen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Mikael Luukanen, överdirektör i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Mikael Luukanen anser att den viktigaste frågan för utvecklingen av regionförvaltningsverkets område Egentliga Finland och Satakunta är att stärka reaktionsförmågan mot företeelser i verksamhetsmiljön och därmed förändringarna i verkets arbetsbörda.

Samhället och arbetet digitaliseras snabbt, så det är mycket viktigt att utveckla personalens IT-färdigheter samtidigt med substanskunskapen. ”Kompetens och expertis ska backas upp av interaktion och kommunikation. En effektiv samverkan och en positiv inställning bidrar väsentligt till att förbättra kundservicen. Det gör också arbetet trevligare på vår byrå. Tack vare vår personal”, säger Mikael.

Mikael, som trivs ute under alla årstider vistas i skärgården en stor del av sin fritid. Den stora skärgården är också ett av särdragen i Regionförvaltningsverket i Västra Finlands verksamhetsområde. 

Följ på Twitter: @MLuukanen 

”Lyhördhet är viktigt för att upprätthålla en ömsesidig dialog och förtroendet.” 

Marko Pukkinen,  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Marko Pukkinen, överdirektör i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Marko Pukkinen fortsätter som överdirektör för den mångsidiga myndigheten de nästa fem åren. Då verksamhetsområdet består av Mellersta Finland, Birkaland och tre österbottniska landskap av vilka två är starkt svenskspråkiga, bör man i nätverket beakta även de kulturella skillnaderna. En viktig utgångspunkt för byråns arbete är också tvärförvaltningen, som Marko vill fortsätta att jobba för. 

Som chef och direktör ser Marko att den viktigaste förmågan är att lyssna; ”Lyhördhet är viktigt för att upprätthålla en ömsesidig dialog och förtroendet. Det är viktigt att ge plats åt de egna underordnade, som alltså i sin tur är chefer. De är proffs på ledarskap”. 

Under det första året av sin nya mandatperiod vill Marko satsa på kommunikation. Han hoppas att medarbetarna ska inse att kommunikationen är en betydande del av expertarbetet: ”Kommunikation är inget separat eller lösryckt, som någon annan gör, utan en väsentlig del av expertarbetet och varje tillstånds-, tillsyns- och styrningsprocess.” 

På fritiden tillbringar Marko tid med fyrbenta vänner och tvåhjulingar.  

Följ på Twitter: @m_pukkinen 

”Alla våra medarbetare gör ett viktigt jobb”

Terttu Savolainen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Terttu Savolainen, överdirektör i Regionförvaltningsverket i Norra Finland

“Jag önskar att alla våra medarbetare känner att de gör ett viktigt arbete i Norra Finland för staten och för invånarnas bästa”, säger Terttu Savolainen som har inlett sin tredje period som överdirektör. Hon lovar att arbeta för att stärka medarbetarnas kompetens och motivation och den positiva bilden av staten som arbetsgivare.

Myndigheten har ett allt tätare samarbete med intressegrupper och kunder i Kajanaland och Norra Österbotten och i arbetarskydds- och miljötillståndsärenden även i Lappland. Värderingarna enligt regionförvaltningsverkens nya strategi; kundorientering, sakkunskap och samarbete, är goda rättesnören för arbetet.

En föränderlig värld kräver också att myndigheten utvecklas; i år satsar regionförvaltningsverket sektorövergripande på myndighetens kommunikation. ”Det är viktigt att vara medveten om de möjligheter kommunikationen och digitaliseringen för med sig för exempelvis vår styrning och proaktiva tillsyn. Vi vill stärka våra sakkunnigas kompetens med fokus på ett resultatrikt, effektivt och kundorienterat arbete”, säger Terttu. 

Terttu är aktiv på sociala medier, men har också fågeljakt och vandring som hobby.

Följ Terttu på Twitter: @TeSavolainen

Läs också: 

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10623/aluehallintovirastojen-ylijohtajat-nimitettiin