Tupakkalain ohjaus ja valvonta

Kunta valvoo tupakan vähittäismyyntiä tarkastamalla tupakanmyyntipaikkoja. Kunta valvoo myös tupakointikieltojen noudattamista.

Me aluehallintovirastossa ohjaamme kuntien tupakkalakia valvovien viranomaisten toimintaa. Lisäksi arvioimme kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen.

Asuinyhteisö voi hakea parveketupakoinnin kieltoa kunnalta.

Ota siis yhteyttä kuntasi tupakkalakia valvovaan viranomaiseen, jos tarvitset ohjausta tai neuvontaa tupakkalakiin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot Valviran sivuilla

Sinua voisi kiinnostaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisevä päihdetyö