Nautojen laidunnus ja jaloittelu kesäaikaan

Lypsylehmien, joita pidetään kytkettynä eli yleensä parsinavetassa, täytyy päästä kesällä ulos jaloittelemaan. Vaatimus koskee myös hiehoja, jotka ovat yli 8 kuukauden ikäisiä ja joita kasvatetaan maidontuotantoa varten.

Ohjeita

Nautojen on päästävä jaloittelemaan vähintään 60 päivänä kesäaikaan eli 1.5.−30.9.

Nautojen pitää päästä jaloittelemaan jaloittelutarhaan tai laitumelle. Jaloittelutarhassa jokaiselle naudalle täytyy olla tilaa vähintään 6 m2. Tarhan pitää olla kooltaan vähintään 50 m2. Tarhan, laitumen ja kulkuväylien täytyy olla turvallisia ja eläimille sopivia.

Voimme myöntää luvan pitää naudat sisällä kesäaikaan, jos

  • tilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jaloittelutarhaa
  • muuta jaloittelupaikkaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää
  • jaloittelun järjestäminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä.

Lupa eli vapautus jaloittelusta on voimassa enintään 3 vuotta. Voimme peruuttaa luvan, jos olosuhteet tilalla muuttuvat.

Jos nautojen jaloittelu ei ole mahdollista, voit hakea meiltä aluehallintovirastosta lupaa pitää naudat sisällä eli vapautusta jaloitteluvaatimuksesta. 

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Huolehdi, että hakemuksesi sisältää seuraavat asiat:

  • nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • tilatunnus, tilan osoite, Y-tunnus
  • kuinka monta lypsylehmää ja maidontuotantoa varten kasvatettavaa, yli 8 kuukauden ikäistä hiehoa tilalla pidetään kytkettynä
  • syy, miksi lypsylehmät ja hiehot eivät voi jaloitella
  • tilan asemapiirros
  • kartta tilan pelloista ja muista maista, jotka sijaitsevat alle kilometrin päässä navetasta
  • muut mahdolliset seikat, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen.

Läänineläinlääkäri käsittelee hakemukset. Tarvittaessa pyydämme sinua toimittamaan lisäselvityksiä. Joissakin tapauksissa teemme tilalle tarkastuksen. Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme tarkastusajan.

Luvan käsittelymaksu on 215 euroa. Myönteinen ja kielteinen päätös maksavat saman verran. Lähetämme laskun jälkikäteen.

Kunnaneläinlääkäri valvoo nautojen jaloittelua kesäaikaan. Jos naudat eivät pääse ulos, kunnaneläinlääkäri voi antaa määräyksiä tai kieltoja. 

Voimme asettaa uhkasakon, jolla määräystä tai kieltoa tehostetaan.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit