Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen itsenäisenä ammatinharjoittajana

Sinun täytyy ilmoittaa aluehallintovirastoon, kun tarjoat terveyden- ja sairaanhoidon palveluja itsenäisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan y-tunnuksella.

Jos toimit yhtiömuodossa (esim. Oy ja Ky), osuuskunnan tai säätiön kautta tai palkkaat muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä toimintaasi, et voi rekisteröityä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Hae sen sijaan yksityisen terveydenhuollon lupaa toiminnallesi.

Tietoa ilmoituksesta

Tarvitset yksityisen elinkeinonharjoittajan y-tunnuksen, jotta voit toimia terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa kutsutaan usein toiminimiyrittäjäksi. Voit hankkia ja tarkistaa y-tunnuksesi YTJ-palvelusta.
 
Kerro ilmoituksessa myös

 • yhteystietosi
 • tiedot toimipaikoista ja toimintakunnista
 • ammatinharjoittamisen aloituspäivämäärä
 • tuottamasi palvelualat
 • potilasrekisterinpidosta
 • tarvittavat liitteet:
  • lääkäri tai hammaslääkäri: selvitys käytännön työkokemuksesta

  • todistuskopio jalkojenhoidon ammattitutkinnosta

  • todistuskopio työterveyshuollon koulutuksesta työterveyshuollossa toimivilta työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntijalta.

Voit ilmoittaa toiminnastasi, siinä tapahtuvista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta sähköisessä asioinnissa (Valviran sähköinen asiointi). Kirjaudu asiointiin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköinen asiointipalvelu ohjaa ilmoituksen automaattisesti oikeaan aluehallintovirastoon käsiteltäväksi. 
 
Sähköisessä asioinnissa voit: 

 • katsoa omia tietojasi ja tehdä niihin muutoksia 
 • ilmoittaa toiminnan aloittamisesta 
 • ilmoittaa toiminnassasi tapahtuvista muutoksista 
 • ilmoittaa toiminnan lopetuksesta
 • seurata helposti ilmoituksen käsittelyn tilannetta
 • lukea ilmoituskirjeet ja tiedot rekisteröinnistä.

Lähetä ilmoitus ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Voit tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella aluehallintoviraston kirjaamoon. Jos käytät lomaketta, täytä se huolellisesti, sillä puutteellisesti täytetty ilmoitus viivästyttää asian käsittelyä. Lue myös ohje itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittamisen ilmoittamisesta. Lähetä lomake siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialuetta ilmoituksesi pääasiallisesti koskee.

Ilmoituksen käsittelyn tavoiteaika on kaksi kuukautta. Ilmoituksia saapuu aluehallintovirastoon kuitenkin määrällisesti paljon, joten joskus käsittelyssä voi kestää pidempäänkin. Sähköinen asiointi nopeuttaa asian vireille tulemista. Ilmoituksen käsittelyä nopeuttaa myös, jos ilmoituslomake on huolellisesti täytetty ja tarvittavat liitteet on toimitettu ilmoituksen mukana. 

Ilmoituksesi käsittelystä peritään maksu, joka sisältää myös rekisteröimisen valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin eli Valveriin. Maksun suuruus perustuu asetukseen aluehallintovirastojen maksuista. Saat laskun rekisteröinnin jälkeen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta. 

Uudesta rekisteröinnistä ja muutosrekisteröinnistä veloitetaan voimassa olevan maksuasetuksen mukainen maksu. Voit tarkistaa maksun suuruuden palveluhinnastostamme. Voit samalla kertaa ilmoittaa useista muutoksista samaan hintaan. Kun käytät ilmoittamiseen Valviran sähköistä asiointia, hinta on sinulle edullisempi kuin ladattavaa ilmoituslomaketta käyttäessäsi.

Itsenäisen ammatinharjoittajan perustietojen tai toimintakuntien muutokset ovat maksuttomia. Myös toimipaikan tai koko toiminnan lopetus on maksutonta. 
 
Myönteisestä ja kielteisestä rekisteröinnistä veloitetaan samansuuruinen maksu. Voit vaatia oikaisua maksuun aluehallintovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. 

Lue lisää palveluhinnastostamme

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri 

Aluehallintovirasto rekisteröi sinut valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin eli Valveriin. Lisätietoja rekisteristä ja tietosuojasta saat aluehallintovirastolta.

Sinun täytyy ilmoittaa meille aluehallintovirastoon, jos toiminnassasi tapahtuu muutoksia. Tällaisia ovat uuden toimipaikan lisäys, toimipaikan lopetus, toimintakuntien lisäys tai palvelualoissa sekä potilasrekistereissä tapahtuvat muutokset. Toiminnan lopettamisesta täytyy tehdä ilmoitus 30 päivän sisällä lopettamisesta.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit