Kirjaamopalvelut

Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään kirjaamojen sähköpostia henkilökohtaisen sähköpostin sijaan. Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta sekä palvelee sinua. 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.

Kirjaamo lähettää ilmoituksen viestin vastaanottamisesta viraston aukioloaikana.

Henkilöstömme sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Sähköpostin liitetiedostojen enimmäiskoko on 50 megatavua (Mt) yhtä viestiä kohden. Jos liitteet ovat isompia, voit toimittaa ne turvasähköpostin kautta. Viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.

Turvasähköposti

Huomaa, että tavallisella sähköpostilla lähetetty viesti ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Käytä aina suojattua sähköpostiyhteyttäkun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja

Turvasähköpostipalvelun kautta voi toimittaa myös isokokoisia liitteitä. Huomioi, että suojattu yhteys toimii vain oheisessa osoitteessa: turvasähköposti.

Aluehallintovirastojen kirjaamojen sähköpostiosoitteet

Alueelliset yhteystiedot: