Potilasasiamies

Tämän sivun sisältö ei ole ajan tasalla. Päivitämme sivun mahdollisimman pian.

Palvelujen tuottajalla on oltava jokaisessa toimipaikassa potilasasiamies, jonka tehtävänä on

  • neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä terveydenhuollon toimintayksikössä
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehelle ei ole määritelty koulutusvaatimuksia. Kun valitset yrityksellesi potilasasiamiestä, kiinnitä huomiota potilasasiamiehen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Potilasasiamiehenä ei voi toimia: 

  • henkilö, joka tuottaa palvelun
  • palvelujen tuottajan puoliso tai muu lähiomainen
  • yrityksessä päättävässä asemassa oleva, tämän puoliso tai muu läheinen.

Potilasasiamiehen on ilmoitettava suostumuksensa toimia yrityksesi potilasasiamiehenä. 

Suuremmilla palvelujen tuottajilla on nimetty potilasasiamies, joka usein toimii myös siellä toimivien yritysten potilasasiamiehenä.

Lakilinkit