Ilmoitus ammattimaisesta ja laajamittaisesta eläintenpidosta

Jos pidät seura- ja harrastuseläimiä ammattimaisesti tai muutoin laajamittaisesti, tee toiminnasta kirjallinen ilmoitus meille. Sinun täytyy myös pitää eläinlajeista ja eläimistä ajan tasalla olevaa luetteloa. Eläintenpidossa pitää noudattaa eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimuksia. 

Tietoa ilmoituksesta

Sinun pitää tehdä ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

  • Myyt tai välität säännöllisesti koiria, kissoja tai muita seura- ja harrastuseläimiä (esim. eläinkaupat tai eläinten säännöllinen myynti muutoin, eläinten tuojat).
  • Kasvatat koiria tai kissoja, ja sinulla on vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat synnyttäneet ainakin kerran (esim. kennelit).
  • Pidät hoidossa, säilytyksessä tai koulutuksessa vähintään kuutta yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa (esim. koira- ja kissahoitolat).
  • Sinulla on vähintään kuusi täysikasvuista hevosta (esim. ravitallit, ravivalmentajat, ratsastuskoulut ja ammattimaiset kasvattajat).
  • Harjoitat muuta ammattimaista tai laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa (esim. laajamittainen kanien, jyrsijöiden tai matelijoiden kasvattaminen).

Jos olet aloittamassa ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa, toimi seuraavasti:

  1. Selvitä, mitä vaatimuksia eläinsuojelusäädökset asettavat eri eläinlajien pidolle. Ole tarvittaessa yhteydessä oman alueesi kunnaneläinlääkäriin.
  2. Täytä lomake. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.
  3. Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.
  4. Pidä ajantasaista luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä.

Tee ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Pidämme kirjaa ilmoituksen tehneistä eläintenpitäjistä. Kun olemme tarkastaneet ilmoituksen, voimme antaa eläinsuojelullisten haittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Jos toimintasi ei täytä eläinsuojeluvaatimuksia, voimme kuulemisen jälkeen kieltää sinulta toiminnan harjoittamisen. Kunnaneläinlääkäri valvoo eläinsuojelulainsäädännön noudattamista.

Ilmoituksen tekeminen on maksutonta.

Jos toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita siitä meille 14 vuorokautta ennen toiminnan muuttumista tai loppumista.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Ruokavirasto

Lisätietoa aiheesta